ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ
ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ได้รับสิทธิพิเศษถึง 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับรหัสส่วนลด จาก KTC 100 บาท ด้วยรหัสส่วนลด “TVIKTC100”
ต่อที่ 2 รับชั่วโมงเพิ่ม ความคุ้มครองเพิ่ม 10 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC และเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยทำประกันรถยนต์กับประกันภัยไทยวิวัฒน์มาก่อน ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4 เดือนขึ้นไป หรือ แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน)หรือ แบบ Top-up แผน 2 ปี (730วัน) หรือเพิ่มความคุ้มครองประกันรถเปิดปิด Home Plus หรือประกันภัยรถยนต์(ภาคสมัครใจ)รายปี ครั้งแรก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php หรือช่องทาง Call Center  02-200-7000  โดยชำระเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ผ่านบัตรเครดิต KTC ทีร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ 
         ต่อที่ 1
  • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 100 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVIKTC100” จาก KTC  
  • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 มิ.ย. 67    
   ต่อที่ 2  
  • รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม 10 ชั่วโมง ต่อ 1 กรมธรรม์  
  • รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม ได้ถึง 30 มิ.ย. 67  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตามประเภทที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับการต่ออายุกรมธรรม์หรือเติมชั่วโมงความคุ้มครองอื่นใดได้  
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • กรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักมูลค่าของส่วนลดจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 

ช่องทางการรับสิทธิพิเศษ

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก