การประกวดแนวคิดโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย

ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม 100,000 บาท
พร้อมฝึกประสบการณ์ทำงานกับ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำ InsurTech

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การก่อตั้ง บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เปิดโอกาสครั้งสำคัญให้นิสิตนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน นวัตกรรมประกันภัย กับการประกวดแนวคิดนวัตกรรมภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกันสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชนะ รับสิทธิ์ฝึกประสบการณ์การทำงานด้านนวัตกรรม กับ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยไทยและ InsurTech


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านการประกันภัยให้แก่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา
 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมประกันภัยอย่างสร้างสรรค์
 3. เพื่อให้เกิดแนวคิดโครงการด้านนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่ช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับสังคมไทยได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน
 3. สมาชิกในทีมสามารถต่างชั้นปีคณะและสาขาวิชาได้
 4. ผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกให้ครบถ้วน พร้อมให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริงเท่านั้น
 5. ผลงานแนวคิดโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหรือทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นมาก่อน

รูปแบบ โครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021
 • รอบที่ 1 : รับสมัครและส่ง Proposal แนวคิดโครงการนวัตกรรม
 • รอบที่ 2 : เข้าร่วม Online Workshop และ พัฒนา Proposal แนวคิดโครงการ จำนวน 20 ทีม
 • รอบสุดท้าย : นำเสนอแนวคิดโครงการ และ ตัดสินการประกวด จำนวน 10 ทีม

รางวัลผู้ชนะโครงการ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
 • รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
 • สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 30,000
 • สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
 • โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 10,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน
 • แนวคิดด้านนวัตกรรม 25 คะแนน
 • ความสอดคล้องกับการประกันภัย 25 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

เงื่อนไขการตัดสิน
 • เข้าร่วมการแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมบูรณ์ตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา โดยการพิจารณาการนำเสนอโครงการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

คำแนะนำ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
:: การรับสมัคร และส่งผลงานรอบที่ 1 ::
 1. ผู้สมัครต้องส่งแนวคิดโครงการภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย” โดย แนวคิดโครงการที่นำเสนอนั้น ต้องมีแนวคิดนวัตกรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้
  • ด้าน IoT (Intertnet of Thing)
  • ด้าน AI (Artificial Intelligence)
  • ด้าน Big Data
 2. ให้ทีมผู้สมัคร ดาวน์โหลด Template สำหรับการส่งผลงาน ได้ที่นี่
 3. ระบุข้อมูลแนวคิดโครงการให้ครบแต่ละหัวข้อ และบันทึกไฟล์เป็น PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
 4. ตั้งชื่อไฟล์ “ผลงานสมัครเข้าร่วม THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021 - ชื่อทีม”
 5. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ และอัพโหลดไฟล์แนวคิดโครงการ ได้ที่ www.thaivivat.co.th/th/70th.php

สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.
ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครผ่านเข้ารอบจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการดาวน์โหลด Template สำหรับส่งผลงาน คลิก


กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมส่งแนวคิดโครงการ คลิก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1231 ต่อ 4057
อีเมล : marketing-group@thaivivat.co.th


กำหนดการ
กิจกรรม วันที่
การรับสมัครและส่งแนวคิดโครงการ รอบที่ 1 1 ส.ค. - 30 ก.ย.
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2 11 ต.ค.
เข้าร่วม Workshop 18 - 20 ต.ค.
ส่งผลงานโครงการเข้าประกวด 18 ต.ค. - 5 พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 15 พ.ย.
นำเสนอผลงาน Final และประกาศผลผู้ชนะ 22 พ.ย.
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก