ซื้อเลย

สิทธิพิเศษ ส่วนลด 200 บาท บริการล้างแอร์บ้าน ServisHero 2021
รับสิทธิ์ รับรหัสส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับบริการล้างแอร์บ้าน 2 เครื่องขึ้นไป! / จำนวนจำกัด 50 สิทธิ์แรก

เมื่อซื้อ ใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด Home Plus
ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : ส่วนลด 200 บาท บริการล้างแอร์บ้าน! ServisHero 2021

ระยะเวลา: 1 - 31 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด Home Plus โดยชำระเบี้ยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 • - รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด Home Plus โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • - สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด Home Plus เท่านั้น
  • - สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และกดรับรหัสส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat Motor ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 64– 30 มิ.ย. 64 จำกัดจำนวน 50 สิทธิ์แรก เท่านั้น
  • - รหัสส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับบริการล้างแอร์บ้าน จำนวน 2 เครื่องขึ้นไปต่อครั้ง จาก ServisHero สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน(servishero.com/app-link) หรือ เว็บไซต์(book.servishero.com) ของ ServisHero
  • - รับสิทธิ์บริการล้างแอร์บ้าน สำหรับแอร์ติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่องขึ้นไปต่อครั้ง
  • - รับสิทธิ์บริการล้างแอร์บ้าน เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะพื้นที่ให้บริการของ ServisHero เท่านั้น
  • - หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการล้างแอร์บ้าน! ของ ServisHero ติดต่อได้ที่ 063-236-6640 หรือ
  • - Line: @servishero เฉพาะวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
  • - สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 64 – 31 ส.ค. 64
  • - เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • - รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • - รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • - รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • - รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิด Home Plus เท่านั้น
 • - เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก