ซื้อเลย

Let’s Travel, Safe Trip Save Money

ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10%
ต่อที่ 2 รับคูปอง Starbucks มูลค่าสูงสุด 300 บาท
ต่อที่ 3 รับส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20%

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มกราคม 2563

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี ผ่านเว็บไซต์ ( www.thaivivat.co.th) โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% เมื่อใส่รหัสส่วนลด TVISAVE10


ต่อที่ 2 รับ Starbucks e-coupon มูลค่าสูงสุด 300 บาท

 • ต่อที่ 2 รับ Starbucks e-coupon มูลค่าสูงสุด 300 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 500 – 1,499 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 1,500 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท
 • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว ผู้ติดต่อซื้อประกันภัยจะ สามารถเช็คสิทธิ์รับ Starbucks e-Coupon ได้ที่นี่ ในวันนี้ – 29 ก.พ. 2563 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • Starbucks e-Coupon ใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กับรหัส Starbucks e-coupon กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง ที่ Starbucks customer service หมายเลข 02-339-0996

ต่อที่ 3 รับรหัสส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20% ไป-กลับสนามบิน (สูงสุด 400 บาท)

 • ลูกค้า จะได้รับรหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว ผ่านอีเมล์ที่ได้รับกรมธรรม์หลังจากที่ชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลด ค่าโดยสาร Grab เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์รหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว 2 รหัส(ใช้เดินทางไป และกลับสนามบิน) ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้กับ Grab ที่ร่วมรายการ คือ GrabSUV, JustGrab, GrabCar, GrabCar Premium, GrabVan และ GrabTaxi เท่านั้น
 • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% สำหรับการเดินทางที่ ต้นทาง หรือปลายทาง เป็นสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ เท่านั้น
 • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้จนถึง 31 ส.ค. 63
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

โปรโมชั่น Big Thanks

ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)รายปี หรือ
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง
รับทันที! Starbucks e-Coupon แทนเงินสด สูงสุด 300 บ.
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)รายปี หรือประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62 – 30 ก.ย. 62 เท่านั้น
 • เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)รายปี หรือประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครองต่อ 1 รายการสั่งซื้อ จะได้รับ Starbucks e-Coupon ตามเงื่อนไข ดังนี้
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 1,000 – 1,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 2,000 – 2,999 บาท รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัย 3,000 บาท ขึ้นไป รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท
 • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว ผู้ติดต่อซื้อประกันภัยจะได้รับ Starbucks e-Coupon ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทาง SMS
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • Starbucks e-Coupon ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก