ซื้อเลย

Let’s Travel, Safe Trip Save Money

ต่อที่1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% เมื่อใส่รหัส “TVISAVE10
ต่อที่ 2 รับส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20% ไป-กลับสนามบิน) สูงสุด 1,000 บาท*

ระยะเวลา: 1 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 นี้

 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี ผ่านเว็บไซต์ ( www.thaivivat.co.th) โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% เมื่อใส่รหัสส่วนลด TVISAVE10

   ต่อที่ 2 รับรหัสส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20% ไป-กลับสนามบิน (สูงสุด 1,000 บาท*)

  • ลูกค้า จะได้รับรหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว ผ่านอีเมล์ที่ได้รับกรมธรรม์หลังจากที่ชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน
  • เงื่อนไขการใช้ส่วนลด ค่าโดยสาร Grab เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
  • การให้บริการ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์รหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว สูงสุด 5 รหัส*(ใช้เดินทางไป และกลับสนามบิน) ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
   • แผนรายเที่ยว 2 รหัส/กรมธรรม์ (สูงสุด 400 บาท)
   • แผนรายปี 5 รหัส/กรมธรรม์ (สูงสุด 1,000 บาท)
  • ประกันเดินทางเปิด-ปิด 5 รหัส/กรมธรรม์ (สูงสุด 1,000 บาท)
  • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้กับ Grab ที่ร่วมรายการ คือ GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, JustGrab, GrabTaxi(Advance), GrabXL(Advance) และ Taxi 6-seater(Advance)เท่านั้น
  • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% สำหรับการเดินทางที่ ต้นทาง หรือปลายทาง เป็นสนามบินดอน
  • เมือง และสุวรรณภูมิ เท่านั้น
  • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้จนถึง 30 มิ.ย. 63
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับต่อที่ 1 ขอสงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับต่อที่ 2 ขอสงวนสิทธิ์ สูงสุด 5 รหัสส่วนลด ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก