ซื้อเลย

Grab Rewards 20

รับรหัสส่วนลด ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)
กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง จาก Grab Rewards
รับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุดถึง 1,000 บาท

ระยะเวลา: 1 มิถุนายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้า ที่เป็นสมาชิก Grab ที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ ( www.thaivivat.co.th) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) 20% เมื่อใส่รหัสส่วนลด Grab Rewards โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
    • ลูกค้า ที่เป็นสมาชิก Grab ใช้คะแนน Grab Rewards 200 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุด 1,000 บาท ผ่าน Grab Application
    • ใส่รหัสที่แลกรับจาก Grab Rewards ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)ผ่านเว็บไซต์ ( www.thaivivat.co.th) จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุด 1,000 บาท
    • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุด 1,000 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
    • สามารถใช้รหัสส่วนลดประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)20% ได้จนถึง 30 มิ.ย. 63
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท สร้างเสริม จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

 • ช่องทางการขาย
  • 1. E-commerce: www.thaivivat.co.th
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก