ซื้อเลย

Safe Trip Save Money

พิเศษ! รับส่วนลดทันที 10% โดยใส่รหัสโปรโมชั่น TVISAVE10
เมื่อซื้อผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี
วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)ของ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี โดยใส่ รหัสโปรโมชั่น TVISAVE10 ผ่านเว็บไซต์ (www.thaivivat.co.th) และต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน วันนี้ – 31 พ.ค. 62 เท่านั้น
 • ลูกค้า ของ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และต้องใส่รหัส โปรโมชั่น TVISAVE10 เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% จากค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ
 • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10% ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

ส่วนลดค่าโดยสาร Grab 20% สำหรับเดินทางไปกลับสนามบิน

ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) ของ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี
พิเศษ! รับรหัสส่วนลด Grab 20% ค่าเดินทางไป และกลับสนามบิน
เริ่ม วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)ของ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี ผ่านเว็บไซต์ (www.thaivivat.co.th) โดยต้องชำระค่าเบี้ยครบจำนวน วันนี้ – 31 พ.ค. 62 เท่านั้น
 • ลูกค้าของ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อผ่านเว็บไซต์ จะได้รับรหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว ผ่านข้อความ SMS ในวันทำการถัดไป
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลด ค่าโดยสาร Grab เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์รหัสส่วนลดGrab 20%สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว 2 รหัส(ใช้เดินทางไป และกลับสนามบิน) ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • ลูกค้าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว ได้กับ Grab ที่ร่วมรายการ คือ JustGrab, GrabCar, GrabCarPlus, GrabTaxi, Taxi 7-Seater และ GrabXL เท่านั้น
  • กค้าซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)ของ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สามารถใช้สิทธิ์ รหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว สำหรับการเดินทางที่ ต้นทาง หรือปลายทาง เป็นสนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น
  • ลูกค้าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)ของ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สามารถใช้สิทธิ์ รหัสส่วนลด 20% ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
 • ของรางวัล(รหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว)มีจำนวนจำกัด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
1
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก