ซื้อเลย

Let’s Travel, Safe Trip Save Money

ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% เมื่อใส่รหัสโปรโมชัน
ต่อที่ 2 รับรหัสส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20%

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2563

 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว รายปี และประกันเดินทางเปิดปิด ผ่านเว็บไซต์ ( www.thaivivat.co.th) โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ค. 63 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   • ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทันที 10% เมื่อใส่รหัสส่วนลด TVISAVE10
   • ต่อที่ 2 รับรหัสส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20% เงื่อนไขดังนี้
    • แผนรายเที่ยว ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20% (ไป-กลับสนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ) จำนวน 2 รหัส/1 กรมธรรม์ (มูลค่าสูงสุด 400 บาท)
    • แผนรายปี และประกันเดินทางเปิดปิด ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดค่าโดยสาร GRAB 20% (ไป-กลับสนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ) จำนวน 5 รหัส/1กรมธรรม์ (มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท)
    • ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยวผ่านอีเมล์ที่ได้รับกรมธรรม์หลังจากที่ชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน
    • เงื่อนไขการใช้ส่วนลด ค่าโดยสาร Grab เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
     • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้กับ Grab ที่ร่วมรายการ คือ GrabSUV, JustGrab, GrabCar, GrabCar Premium, GrabVan และ GrabTaxi เท่านั้น
     • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% สำหรับการเดินทางที่ ต้นทาง หรือปลายทาง เป็นสนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ เท่านั้น
     • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 61 – 31 ส.ค. 63
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับต่อที่ 1 ขอสงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับ โปรโมชันต่อที่ 2 ขอสงวนสิทธิ์มอบรหัสส่วนลดสำหรับแผนรายเที่ยว จำนวน 2 รหัส ต่อ 1 กรมธรรม์ และ มอบรหัสส่วนลดสำหรับแผนรายปี และประกันเดินทางเปิดปิด จำนวน 5 รหัส ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถคืน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • ผู้เอาประกันจะได้รับ รหัสส่วนลดค่าโดยสาร Grab ผ่านทางอีเมลแจ้งยืนยันกรมธรรม์ ที่ระบุไว้ในขั้นตอนทำรายการสั่งซื้อเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

 • ช่องทางการขาย
  • 1. E-commerce: www.thaivivat.co.th

Grab Rewards 20

รับรหัสส่วนลด ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)
กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง จาก Grab Rewards
รับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุดถึง 1,000 บาท

ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กรกฎาคม 2563

 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้า ที่เป็นสมาชิก Grab ที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ทั้งรายเที่ยว และรายปี โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ค. 63เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ ( www.thaivivat.co.th) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP) 20% เมื่อใส่รหัสส่วนลด Grab Rewards โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
    • ลูกค้า ที่เป็นสมาชิก Grab ใช้คะแนน Grab Rewards 200 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุด 1,000 บาท ผ่าน Grab Application
    • ใส่รหัสที่แลกรับจาก Grab Rewards ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)ผ่านเว็บไซต์ ( www.thaivivat.co.th) จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุด 1,000 บาท
    • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 20% สูงสุด 1,000 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ
    • สามารถใช้รหัสส่วนลดประกันภัยการเดินทางต่างประเทศพลัส(GTIP)20% ได้จนถึง 31 ก.ค. 63
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

 • ช่องทางการขาย
  • 1. E-commerce: www.thaivivat.co.th
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก