ซื้อเลย

รหัสส่วนลดประกันรถเปิดปิด แบบ Package และประกันรถยนต์รายปี จาก Grab Rewards 100 บาท
ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package และประกันรถยนต์รายปี
กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง
ด้วยรหัสส่วนลดจาก Grab Rewards

รับทันที! ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : รหัสส่วนลดประกันรถเปิดปิด แบบ Package และประกันรถยนต์รายปี จาก Grab Rewards 100 บาท

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 นี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ที่ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package และประกันรถยนต์รายปี กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันรถเปิดปิด แบบ Package(1เดือน, 3เดือน, 4เดือน, 6เดือน และ 12เดือน) และประกันรถยนต์รายปี ชั้น 1, ชั้น2+ และชั้น3+ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php ) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package(1เดือน, 3เดือน, 4เดือน, 6เดือน และ 12เดือน) ชั้น1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชั้น1, ชั้น2+ และ ชั้น3+ มูลค่า 100 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด Grab Rewards โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   • ลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ใช้คะแนน Grab Rewards จำนวน 100 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Grab
   • ใส่รหัสที่แลกรับจาก Grab Rewards ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package และประกันรถยนต์รายปี ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php) จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท โดยจะลดค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติบนเว็บไซต์ ก่อนทำการชำระเงิน
   • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
   • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package และประกันรถยนต์รายปี ได้ถึง 31 ธ.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ชั้น 1, ชั้น 2+, และ ชั้น 3+ แบบ Package 1 เดือน, 3 เดือน, 4 เดือน, 6 เดือน และ 12 เดือน หรือประกันภัยรถยนต์แบบรายปี เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก