มอบสิทธิพิเศษ บริการล้างรถนอกสถานที่

มอบสิทธิพิเศษให้บริการจองที่จอดรถฟรี! ด้วยระบบจองอัจฉริยะ สำหรับลูกค้าประกันรถยนต์ไทยวิวัฒน์


เปิดให้ใช้งานที่ศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล ดังนี้

 • เซ็นทรัลเวิลด์
 • เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 • เซ็นทรัลพลาซา บางนา
 • เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
 • เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
 • เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

รายละเอียดการบริการ

การเข้าใช้งานจากแอพ
Thaivivat

วิธีการจอง
กดปุ่ม จองเลย
กดปุ่ม จองที่จอดรถ
เลือกรถที่จะไปจอด
เลือกรถที่จะไปจอด
เลือกรถที่จะไปจอด
วิธีการเปิดช่องจอด
กดปุ่ม จองเลย
กดปุ่ม จองที่จอดรถ
เลือกรถที่จะไปจอด
เลือกรถที่จะไปจอด
เงื่อนไขบริการและข้อกำหนด
 • สิทธิพิเศษเฉพาะกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, ประกันรถเปิดปิด Top-up และประกันรถยนต์รายปี ทุกแผนความคุ้มครอง เท่านั้น
 • สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, ประกันรถเปิดปิด Top-up และประกันรถยนต์รายปี ทุกแผนความคุ้มครองโดยต้องเป็นกรมธรรม์ที่ยังได้รับ ความคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์
 • รายการส่งเสริมการขายมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด และประกันรถยนต์รายปี ทุกแผนความคุ้มครอง มีสิทธิ์ใช้พื้นที่จอดรถ โซน TVI Parking ที่ห้างฯ เซ็นทรัล 6 สาขา
   • เซ็นทรัลพลาซา สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
   • เซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ
   • เซ็นทรัลพลาซา สาขาบางนา
   • เซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า
   • เซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2
   • เซ็นทรัลเฟสติวัล สาขาอีสต์ วิลล์
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • สามารถใช้สิทธิ์ ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
  • ผู้จองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่จอดรถตามอัตราที่ห้างสรรพสินค้ากำหนด
  • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามการใช้งานที่จอดรถเพิ่มเติม ติดต่อ โทร.1231 กด 4
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด
  • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 วัน เท่านั้น
 • กรณีกดยกเลิกการจองที่จอดรถ หรือนำรถเข้าจอดเกินเวลา ที่กำหนดจะถือว่าใช้สิทธิ์การจองที่จอดรถของวันนั้นแล้ว
 • กรณีใช้สิทธิ์การจองที่จอดรถดังกล่าวถือว่าลูกค้ายินยอมให้เก็บข้อมูลทะเบียนรถ สถานที่/วันที่/เวลาการจอดรถ เพื่อใช้สำหรับยืนยันการกดรับสิทธิ์และเปิดอุปกรณ์ที่จอดรถ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด หากมีการทำรายการจองที่จอดรถมากกว่า 1 ท่าน ในช่องจอดเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน ขอสงวนการให้สิทธ์ กับผู้ที่กดรับสิทธิ์ทำรายการเข้ามาก่อน ได้จองที่จอดรถ ในแต่ละครั้ง

กดรับสิทธิ์พิเศษผ่าน
แอปพลิเคชัน Thaivivat

ดาวน์โหลดได้ที่

Blue Parking Icon