CAREER

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ จำนวนอัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ราคา) – ส่วนงานตรวจสอบราคาความเสียหายรถยนต์ ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน (ประจำบริษัท ไม่ออกตรวจสอบความเสียหายตามอู่ศูนย์)

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า สินไหมรถยนต์ (ราคา) ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน
 • ประสานงานกับอู่และศูนย์ซ่อม

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ลักษณะงาน :
 • ติดตามเบี้ยจากลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และนอกองค์กร

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • ช/ญ อายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประกันสุขภาพ(จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีน้ำเสียง และ การสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตือรือร้น ,อดทน ต่อการบิรการลูกค้าที่ดี
 • ทนต่อความกดดัน ด้านยอดขายได้
หลายอัตรา
พนักงานฝ่ายขาย ( Tele Sales )
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิปวช./ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายประกันภัย ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป(ต้องมีใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย)
 • มีใจรักด้านงานขาย และ บริการ
 • พร้อมพัฒนาความรู้ไปกับบริษัทฯ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการโน้มน้าวที่ดี , พูดจาสุภาพ
 • หมายเหตุ : ยินดีรับสมัคร (นักศึกษาจบใหม่ ) สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ แต่สนใจบริษัทฯยินดี รับพิจารณาและ ทำการอบรมการทำงานให้
(ด่วน ! จำนวนจำกัด)
Programmer / Software Developer Responsibilities :
 • Develop and deploy new features for mobile application in both iOS and Android.
 • Contribute to adding new components to corporate website in order to meet business solutions.
 • Coordinate with product and marketing team to facilitate related requirements and ideas to meet customers’ demands using technology based solutions.
 • Troubleshoot and maintain all software products and databases to ensure seamless operation and functionality.

Qualifications :
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or IT related field.
 • Age 21-30 years old
 • At least 1-3 years’ experience in software development
 • Having experience in startup business is preferable.
 • Relational databases and developing web services
 • iOS and Android mobile application development
 • Web technologies including HTML5, Javascript, Laravel AJAX
 • Common third party APIs including Google, Facebook etc.
 • C, C#, .Net, Java, PHP, MySQL
1
Supervisor – Telesales Job Purpose/Objective :
 • Maximize productivity of the team, namely, number of Call Attempts, Talk Time, Contactable Rate.
 • Effectively manage sales leads.
 • Report sales result to the management on a daily basis.
 • Morning Brief the team on yesterday result, what went well, what went wrong, today expectation industry trend, QA feedback, best idea and etc to get the team ready to sell.
 • Motivate team to achieve target.
 • Report matters in the team and escalate problems to Telesales Manager.
 • Monitor calls and provide daily coaching to TSR for improvement.
 • Recruit, train new Telesales and retain Telesales.
 • Lead and motivate sales team for maximum result and ensure team morale.
 • Enthusiastically support and participate in all Call Center business related activities.
 • Give priority to self-development and improvement all the time.

Qualifications / Specific Requirements :
 • Male/Female age between 25 – 40 year.
 • Minimum 1 years’ experience in Telesales.
 • Strong leadership skills and be able to work under pressure.
 • Good coordination and communication skills with customers and all levels of staff.
 • Strong ability to motivate team.

Personal Competencies Required :
 • Strong leadership skills and be able to work under pressure.
 • Good coordination and communication skills with customers and all levels of staff
 • Able to work flexible hours.
 • Aggressive, mature, positive attitude with team player personality.
 • Strong ability to motivate team.
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง/ชาย
 • แก้ไขและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB, VB.NET มีความรู้ด้าน SQL
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี
 • ขยัน และมีความตั้งใจ
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี
2
พนักงานเคลมประจำสาขา
สาขาพัทยา,สาขาเชียงราย,สาขาแม่สอด,สาขาจันทบุรี,สาขาหัวหิน
สาขาชลบุรี(เสมียน),สาขาสุราษฎร์
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกฎหมาย
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
สาขาละ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (คดี)/ราคา ทั่วประเทศ
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมมีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
1
เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สินและขนส่ง (สำรวจเหตุ)
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและกฎหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
1
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้าได้
 • มีทักษะการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี
1
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงาน (พนักงานเคลม)
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวส. – ปริญญาตรี ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ / มีใบอนุญาติขับขี่
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • สามารถให้บริการได้ 24 ชม.
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด
 • รักในงานบริการ
2
Experienced UX / UI designer Description :

   Are you an experienced UX / UI designer and want a new challenge? Come and join our fast-growing innovation team. You will get a chance to work with talented and exciting people with a mix of backgrounds. If you like working in an agile environment in a big corporate, this is the place for you.

   In this role, you will be working closely with our software developers and graphic designers to effectively produce websites and mobile applications which provide seamless user experience for Thaivivat products. As one of the leading insurtech companies, be prepared to have an opportunity to develop cutting edge and innovative products that specifically satisfy consumer’s needs.


Responsibilities :
 • Turning visions and concepts into practical and intuitive designs.
 • Develop user journey for insurtech products.
 • Design intuitive user interface for Thaivivat websites and mobile applications to be deployed in all major screen sizes.
 • Ensure usability, practicality, seamlessness, functionality and brand relevance of all design deliverables.
 • Able to analyse website usage data (heatmap, clicks, scroll, reach) in order to effectively re-design web pages and mobile application interface.
 • Conduct user experience research, flows, activities and A/B testing to better understand user journey for each product and to achieve high usability and seamless experience

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Science, Graphic Design, Communication Designs or any other related fields.
 • 3-5 years experience in UX/UI design.
 • Experience in technical elements such as HTML, CSS and Javascript.
 • Experience in Adobe Photoshop, Illustrator or any related design software.
 • Strong presentation and communication skills.
1
iOS Developer Description :

Are you an iOS developer and want a new challenge? Come and join our innovation team. Our focus is to combine new technologies such as IoT, health wearable devices and telematics with insurance products. You will get a chance to work with talented and exciting people with a mix of backgrounds. If you like working in an agile environment in a big corporate, this is the place for you.


In this role, you will be developing mobile applications on iOS platform for our products ranging from motor, travel and health insurance turning cool concepts into reality. As one of the leading insurtech companies, be prepared to have an opportunity to develop cutting edge and innovative products that specifically satisfy consumer’s needs.


Responsibilities :
 • Design and build applications for Apple devices on the iOS platform.
 • Maintain quality and ensure responsiveness of applications.
 • Collaborate with the rest of the innovation team to design and launch new features.
 • Maintain code integrity and organization.
 • Identify and correct bottlenecks and fix bugs.

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or any other related fields
 • 3-5 years experience in mobile application development for iOS platform
 • Proficient with Swift and Objective-C
 • Experience with offline storage, threading, and performance tuning
 • Familiarity with RESTful APIs to connect iOS applications to back-end services
 • Knowledge of other web technologies and UI/UX standards
 • Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines
 • Knowledge of low-level C-based libraries is preferred
 • Experience with performance and memory tuning with tools
 • Familiarity with cloud message APIs and push notifications

Benefits :
 • Competitive salary
 • Performance based bonus
 • Company trip
 • Health insurance
1
Experienced Backend Developer Description :

Are you an experienced backend developer and want a new challenge? Come and join our fast-growing innovation team. Our focus is to combine new technologies such as IoT, health wearable devices and telematics with insurance products. You will get a chance to work with talented and exciting people with a mix of backgrounds. If you like working in an agile environment in a big corporate, this is the place for you.


In this role, you will be working closely with our front-end and mobile developers to create and manage server-side logic, APIs and web services which connect to our websites and mobile apps. As one of the leading insurtech companies, be prepared to have an opportunity to develop cutting edge and innovative products that specifically satisfy consumer’s needs.


Responsibilities :
 • Integration of user-facing elements developed by a front-end developer with server-side logic
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability
 • Implementation of security and data protection
 • Design and implementation of data storage solutions

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering or any other related fields.
 • 3-5 years experience in back-end programming.
 • Proficient knowledge of
 • Node.js
 • JAVA
 • Javascript
 • Docker
 • PHP
 • MySQL

Benefits :
 • Competitive salary
 • Performance based bonus
 • Company trip
 • Health insurance
1

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 5905,5910
แฟ็กซ์ : 02-6950808
Email: wasana_jit@Thaivivat.co.th