บริษัทบริษัท มาสิกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

  • เลขที่ใบอนุญาต : 0105556181712 | ว 00010/2558
  • เลขที่บัตรประชาชน :
  • ที่อยู่ : 88 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขติดต่อ : 0 2710 3100/088 815 1588
  • มอบอำนาจตั้งแต่วันที่-วันที่ : 4 สิงหาคม 2559
  • การยกเลิกการมอบอำนาจ :
  • หมายเหตุ :

ค้นหานายหน้าและตัวแทน

ค้นหาจากคำค้น: ค้นหาตาม:
 
       
ชื่อนายหน้า/ตัวแทน เลขที่ใบอนุญาต หมายเลขติดต่อ
ชื่อสถานประกอบการ : สำนักงาน นายหน้าประกันวินาศภัย ทวีทรัพย์สมบูรณ์ เลขที่ใบอนุญาต : 5204012868 หมายเลขติดต่อ : 0 2511 5757
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย แปซิฟิกครอส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว.00015/2553 หมายเลขติดต่อ : 0 2712 1010 , 081 566 5582
ชื่อสถานประกอบการ : นาย นายหัสวีร์มังคลานนทชัย เลขที่ใบอนุญาต : 5704024947 หมายเลขติดต่อ : โทร.0 2221 6088 / 081 494 1504
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท นาราอินชัวรันส์โบรกเกอร์จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว00004/2560 หมายเลขติดต่อ : โทร.0 2211 9988
ชื่อสถานประกอบการ : นางสาว นิธิมา ครบปรัชญา เลขที่ใบอนุญาต : 5604017799 หมายเลขติดต่อ : 0 2197 8046 , 086 514 4566
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บริษัท มาสิกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : 0105556181712 | ว 00010/2558 หมายเลขติดต่อ : 0 2710 3100/088 815 1588
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บริษัท ว่องไว โบรคเกอร์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว00004/2553 หมายเลขติดต่อ : 02 148 8888
ชื่อสถานประกอบการ : นาย บัณฑิต ปิยเกียรติสุข เลขที่ใบอนุญาต : 5604003080 หมายเลขติดต่อ : 081 854 7382 , 089 000 5021
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บียอนด์ 99 อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว. 00014/2554 หมายเลขติดต่อ : 0 2951 7555
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บีเอสไอ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว 00016/2552 หมายเลขติดต่อ : 083 075 7173/02 634 5201
ชื่อสถานประกอบการ : พันจ่าเอกหญิง ปวีณา คงดิศ เลขที่ใบอนุญาต : 5304017697 หมายเลขติดต่อ : 0 2928 6296 , 083 199 2009
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวร์รัน โบรคเกอร์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว 00035/2551 หมายเลขติดต่อ : 0 2285 2244
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว00021/2556 หมายเลขติดต่อ : 0 2245 4724
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนต์ โบรคเกอร์ จำกัด เลขที่ใบอนุญาต : ว 00015/2550 หมายเลขติดต่อ : 0 2884 5280 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10