Renew ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up

ลูกค้าเดิม ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง
ต่ออายุเป็นประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง
รับทันที! e-Coupons Lotus's แทนเงินสด 100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่ต่ออายุกรมธรรม์ จากประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง เป็นประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 กด 9 หรือ แอปพลิเคชัน Thaivivat ตามเงื่อนไข โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ เป็นประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง รับ e-Coupons Lotus's แทนเงินสด 100 บาท
 • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ e-Coupon Lotus’s ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบจำนวนวันที่ 1-31 พ.ค.65 ตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Coupon Lotus’s ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบจำนวนวันที่ 1-30 มิ.ย.65 ตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Coupon Lotus’s ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.65 โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับ e-Coupon Lotus’s ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ
  • e-Coupons Lotus's เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรซื้อสินค้าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า e-Coupons Lotus's ที่ได้รับ หากซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่า e-Coupons Lotus's ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ e-Coupons Lotus's ติดต่อได้ที่ Call Center Tesco Lotus โทร.1712
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับ e-Coupons Lotus's แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ และถือว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับ e-Coupons Lotus's แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส e-Coupon ได้ ไม่ว่าจะนำ e-Coupon ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องคืนเงินตามมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของสมนาคุณจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน เนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาการนำใช้ e-Coupons Lotus's จะระบุบน SMS ที่ได้รับ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • กรณีไม่ได้ใช้ e-Coupons Lotus's ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ เป็นประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกัน

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก