Save More Home Plus

ซื้อกรมธรรม์ใหม่ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4 เดือนขึ้นไป หรือ แบบ Top-up แผน 12 เดือน ที่เพิ่มความคุ้มครอง แผน Home Plus
รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม สูงสุด 50 ชั่วโมง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ และชำระเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4 เดือนขึ้นไป หรือ แบบ Top-up แผน 12 เดือน และเพิ่มความคุ้มครอง แผน Home Plus ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 และ เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th โดยต้องชำระค่าเบี้ยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ Package 4 เดือน และเพิ่มความคุ้มครอง แผน Home Plus รับความคุ้มครองเพิ่ม 20 ชั่วโมง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ Package 6 เดือน และเพิ่มความคุ้มครอง แผน Home Plus รับความคุ้มครองเพิ่ม 30 ชั่วโมง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ Package 12 เดือน และเพิ่มความคุ้มครอง แผน Home Plus รับความคุ้มครองเพิ่ม 50 ชั่วโมง
  • เมื่อซื้อกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 12 เดือน ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3 และเพิ่มความคุ้มครอง แผน Home Plus รับความคุ้มครองเพิ่ม 50 ชั่วโมง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน หรือ แบบ Top-up แผน 12 เดือน ชั้น1 ชั้น2+ และชั้น3+ และเพิ่มความคุ้มครอง แผน Home Plus เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก