สิทธิพิเศษ กาแฟพันธุ์ไทย 2022

รับรหัสส่วนลด 5 บาท! สำหรับซื้อเครื่องดื่ม ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์กับไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 และ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง กับไทยวิวัฒน์ และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์ เท่านั้น
  • สามารถกดรับสิทธิ์ รับรหัสส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • สิทธิ์รับรหัสส่วนลด 5 บาท สำหรับซื้อเครื่องดื่มจากราคาปกติ เฉพาะเครื่องดื่มชนิดร้อน เครื่องดื่มชนิดเย็น และเครื่องดื่มชนิดปั่น ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทุกสาขา
  • ใช้รหัสส่วนลด 5 บาท สำหรับซื้อเครื่องดื่มจากราคาปกติ ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทุกสาขาที่เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 -18.00 น. ทุกวัน
  • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ ต่อเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของร้านกาแฟพันธุ์ไทยติดต่อได้ที่ โทร.1614 ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
  • สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์ 5 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เดือน เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในวัน/เวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ กับไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก