ซื้อออนไลน์

รหัสส่วนลดประกันรถเปิดปิด และประกันรถยนต์รายปี จาก PT Max Rewards 100 บาท
ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป)
หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี

ด้วยรหัสส่วนลดจาก PT Max Rewards
รับทันที! ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : PT Max Rewards 100

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 นี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก PT Max Card ที่ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชั้น 1, ชั้น2+ และชั้น3+ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชั้น1, ชั้น2+ และ ชั้น3+ มูลค่า 100 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด PT Max Rewards โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   • ลูกค้าที่เป็นสมาชิก PT Max Card ใช้คะแนน จำนวน 50 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน PT Max Rewards
   • ใส่รหัสที่แลกรับจาก PT Max Rewards ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php) จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท โดยจะลดค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติบนเว็บไซต์ ก่อนทำการชำระเงิน
   • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
   • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ได้ถึง 31 มี.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชั้น1, ชั้น2+ และ ชั้น3+ เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการรับสิทธิพิเศษ

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก