สิทธิพิเศษ Autobacs 2022 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์
รับรหัสตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 25 รายการ/พ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19/เติมลมไนโตรเจน/ตั้งศูนย์ล้อ

เมื่อซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือประกันภัยรถยนต์รายปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือประกันภัยรถยนต์รายปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65– 31 ธ.ค. 65 และ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65– 31 ธ.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือประกันภัยรถยนต์รายปี โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุความคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์
  • สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และกดรับรหัสสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65– 31 ธ.ค. 65
  • นำรหัสที่ได้รับ แสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Autobacs เพื่อรับสิทธิ์ รับบริการฟรี สำหรับรายการดังนี้
   • ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 25 รายการ
   • พ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ในรถยนต์
   • บริการเติมลมไนโตรเจน
   • ตั้งศูนย์ล้อ/ถ่วงล้อ (ยกเว้นสาขาลาดพร้าว)
  • รับสิทธิ์การใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ ต่อ รถยนต์ 1 คัน
  • รับสิทธิ์การใช้บริการได้ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการของ Autobacs เท่านั้น
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของ Autobacs ติดต่อได้ที่ โทร.1614 ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
  • สิทธิพิเศษนี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เดือน เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิด หรือประกันภัยรถยนต์รายปีไทยวิวัฒน์ ทุกประเภทความคุ้มครอง ชั้น1 ชั้น2+ และชั้น3+ ดังนี้
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package 1เดือน, 3เดือน, 4เดือน, 6เดือน หรือ 12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ package 4เดือน, 6เดือน หรือ 12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 12 เดือน
  • ประกันภัยรถยนต์รายปี
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการรับสิทธิพิเศษ

 • แอปพลิเคชัน Thaivivat
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก