โปรโมชัน e-Code PT

ลูกค้าที่ซื้อ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ไทยวิวัฒน์ ครั้งแรก มีสิทธิ์รับ! รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package และ แบบ Top-up ครั้งแรก ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 กด *1 หรือ เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ซื้อประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package และ แบบ Top-up ครั้งแรก

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน(ไม่รวม พรบ.)

รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT มูลค่า

15,000 บาทขึ้นไป

1,000 บาท

10,000 – 14,999 บาท

500 บาท

6,000 – 9,999 บาท

300 บาท

2,000 – 5,999 บาท

100 บาท

 • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat สำหรับลูกค้าที่ซื้อวันที่ 1-31 พ.ค.65 ตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 สำหรับลูกค้าที่ซื้อวันที่ 1-30 มิ.ย.65 ตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.65 โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ
  • รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า e-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ หากเติมน้ำมันน้อยกว่ามูลค่า e-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ใช้สิทธิ์เติมน้ำมัน PT ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่เข้าร่วมรายการ ยกเว้น 14สถานีบริการน้ำมัน PT ดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายชื่อสถานีที่ไม่เข้าร่วมบริการ

สถานที่ตั้ง

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

ภูมิภัทรปีโตรเลียม, หจก.ม่วงกลวงกะเปอร์ระนอง

2

พี.ที.แสงฟ้าออยล์, หจก.ปากจั่นกระบุรีระนอง

3

ทองนุ่นออยล์, หจก.ควนหนองหงษ์ชะอวดนครศรีฯ

4

เบตงรัตนะบริการ, หจก.เบตงเบตงยะลา

5

คู่แข่งออยล์ 2009, หจก.ต. ฝายกวางเชียงคำพะเยา

6

พุถ่องบริการ, หจก.ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี

7

เจริญผลออยล์, หจก.บางป่าเมืองราชบุรี

8

หลักธรรม, หจก.สองพี่น้องสองพี่น้องสุพรรณบุรี

9

โชคถาวรเซอร์วิส, บ.จก.สระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม

10

บ.รุ่งเจริญบางพลับสองพี่น้องสุพรรณบุรี

11

ปฐมกิจบริการ, หจก.สมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี

12

บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.)วังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี

13

อรทัยปิโตรเลียม,หจก (ขนิษฐา)ต. โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี

14

ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก, หจกบ้านสวนเมืองชลบุรี
 • หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ติดต่อได้ที่ PT Call Center โทร. 1614 ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของของสมนาคุณ และถือว่าได้รับของของสมนาคุณเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส e-Code ได้ ไม่ว่าจะนำ e-Code ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องคืนเงินตามมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของสมนาคุณจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน เนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 ของสมนาคุณ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาการนำใช้ e-Code เติมน้ำมัน PT จะระบุบน SMS ที่ได้รับ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก