ส่วนลด 15% ประกันเดินทางต่างประเทศ พิเศษสำหรับสมาชิก KTC

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกที่ถือบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ หรือ ประกันเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด ทุกแผนความคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php  โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันที่  1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ หรือประกันเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิดทุกแผนความคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ เท่านั้น  
  2. รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อใส่รหัสส่วนลด “KTCGTIP15”  
  3. สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 มิ.ย. 67    
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • กรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักมูลค่าของส่วนลดจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 • เงื่อนไข ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 
   

ช่องทางการขาย  
เว็บไซต์  https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php   

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก