ส่วนลด 15% ประกันเดินทางต่างประเทศ

เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่สามารถใช้สิทธิ์รหัสส่วนลดนี้ได้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านเว็บไซต์   https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php และชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC แบบเต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่  1 ส.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65  เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุกแผนความคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ เท่านั้น 
  2. ใส่โค้ด KTCGTIP15  และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC สำหรับซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุกแผนความคุ้มครอง กับ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 15% อัตโนมัติก่อนการชำระเงิน  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์หรือถอนประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทฯ หรือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามมูลค่าส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด   
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม call center  02-200-7000 ต่อ 2921  

 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก