ใช้คะแนน Grab Rewards​ แลกเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บ.*

เมื่อซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package 4,6,12 เดือน (หรือเพิ่มความคุ้มครอง Home Plus) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1 ปี และ แผน 2 ปี (หรือเพิ่มความคุ้มครอง Home Plus) หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ครั้งแรก ด้วยรหัสส่วนลดจาก Grab Rewards

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ที่ไม่เคยทำประกันรถเปิดปิด หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจรายปีกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มาก่อน ที่ซื้อกรมธรรม์สำหรับรถยนต์ทั่วไป ที่เข้าร่วมรายการ ดังนี้
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน),แผน 2ปี (730วัน)  
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน),แผน 2ปี (730วัน)  
  • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรายปี  
 • หรือ กรมธรรม์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เข้าร่วมรายการดังนี้
  • ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน)
  • ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน)
 • ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th  หรือ Call Center  02-200-7000 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67– 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ลูกค้าที่เป็นสมาชิก Grab ใช้คะแนน Grab Rewards  จำนวน 50 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Grab
  • ใส่รหัส หรือแจ้งรหัส ที่แลกรับจาก Grab Rewards ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ Call Center  02-200-7000 จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท โดยจะลดค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ ก่อนทำการชำระเงิน
 • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
 • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกัน ได้ถึง 31 ม.ค. 68
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน Grab Rewards ที่แลกรับรหัสส่วนลด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามมูลค่าของแถมออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
   

ช่องทางการขาย  


ช่องทางการขาย

1. Call Center  02-200-7000  
2. E-commerce: https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php  

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก