ซื้อเลย

โปรโมชัน e-code PT – Nov 2020

ซื้อประกันรถเปิดปิด ครั้งแรก
รับ e-code เติมน้ำมัน PT แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package และ แบบ Top-up ครั้งแรก ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 กด 1 หรือ เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 63 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  ซื้อประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package และ แบบ Top-up ครั้งแรก
  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน(ไม่รวม พรบ.) รับรหัส E-Code เติมน้ำมัน PT มูลค่า
  15,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
  10,000 – 14,999 บาท 500 บาท
  6,000 – 9,999 บาท 300 บาท
  2,000 – 5,999 บาท 100 บาท

 • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส E-Code เติมน้ำมัน PT ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat Motor ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย. – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับรหัส E-Code เติมน้ำมัน PT ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ
  • รหัส E-Code เติมน้ำมัน PT เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า E-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ หากเติมน้ำมันน้อยกว่ามูลค่า E-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รหัส E-Code เติมน้ำมัน PT ติดต่อได้ที่ PT Call Center โทร. 1614 ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส E-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของของสมนาคุณ และถือว่าได้รับของของสมนาคุณเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส E-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส E-Code ได้ ไม่ว่าจะนำ E-Code ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องคืนเงินตามมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของสมนาคุณจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน เนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 ของสมนาคุณ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • E-Code เติมน้ำมัน PT ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ปั้มน้ำมัน PT ทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก