เช็กสิทธิ์ คลิก ซื้อออนไลน์

โปรโมชัน e-Code PT-Jan 2022

ลูกค้าที่ซื้อ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ไทยวิวัฒน์ ครั้งแรก
มีสิทธิ์รับ! รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565

ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : e-Code PT- Dec 2021

ระยะเวลา: 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package และ แบบ Top-up ครั้งแรก ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 กด *1 หรือ เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  ซื้อประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package และ แบบ Top-up ครั้งแรก
  ชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน(ไม่รวม พรบ.) รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT มูลค่า
  15,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
  10,000 – 14,999 บาท 500 บาท
  6,000 – 9,999 บาท 300 บาท
  2,000 – 5,999 บาท 100 บาท

 • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat Motor ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65 เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ
  • รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า e-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ หากเติมน้ำมันน้อยกว่ามูลค่า e-Code เติมน้ำมัน PT ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ใช้สิทธิ์เติมน้ำมัน PT ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่เข้าร่วมรายการ ยกเว้น 14สถานีบริการน้ำมัน PT ดังต่อไปนี้
   ลำดับ รายชื่อสถานีที่ไม่เข้าร่วมบริการ สถานที่ตั้ง
   ตำบล อำเภอ จังหวัด
   1 ภูมิภัทรปีโตรเลียม, หจก. ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
   2 พี.ที.แสงฟ้าออยล์, หจก. ปากจั่น กระบุรี ระนอง
   3 ทองนุ่นออยล์, หจก. ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีฯ
   4 เบตงรัตนะบริการ, หจก. เบตง เบตง ยะลา
   5 คู่แข่งออยล์ 2009, หจก. ต. ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
   6 พุถ่องบริการ, หจก. ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
   7 เจริญผลออยล์, หจก. บางป่า เมือง ราชบุรี
   8 หลักธรรม, หจก. สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
   9 โชคถาวรเซอร์วิส, บ.จก. สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม
   10 บ.รุ่งเจริญ บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
   11 ปฐมกิจบริการ, หจก. สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี
   12 บจก.สยามยิ่งเจริญแก๊ส (สนญ.) วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
   13 อรทัยปิโตรเลียม,หจก (ขนิษฐา) ต. โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
   14 ชนะวรรณ์ เดลต้า แท๊ก, หจก บ้านสวน เมือง ชลบุรี

 • หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รหัส e-Code เติมน้ำมัน PT ติดต่อได้ที่ PT Call Center โทร. 1614 ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของของสมนาคุณ และถือว่าได้รับของของสมนาคุณเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Code เติมน้ำมัน PT แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส e-Code ได้ ไม่ว่าจะนำ e-Code ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องคืนเงินตามมูลค่าของสมนาคุณที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของสมนาคุณจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน เนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 ของสมนาคุณ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาการนำใช้ e-Code เติมน้ำมัน PT จะระบุบน SMS ที่ได้รับ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก