ซื้อเลย

ฉลองครบรอบ 3 ปี ประกันรถเปิดปิด ไทยวิวัฒน์
มอบสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up

- ประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 1,000 บาท
- ประกันรถชั้น 2+ รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 500 บาท
- ประกันรถชั้น 3+ รับส่วนลดค่าเบี้ยประกัน 500 บาท
สิทธิ์จำนวนจำกัด 3,000 กรมธรรม์แรก ที่ชำระเงิน ตั้งแต่ 19 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • เฉพาะกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up เท่านั้น
 • เป็นกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ที่สมัครทำประกันภัยใหม่ ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 โดย จำกัดจำนวน 3,000 สิทธิ์แรก เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายมีเงื่อนไข ดังนี้
  • กรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ประเภท 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท
  • กรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ประเภท 2+ และ 3+ รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาท
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณารับประกันภัย ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ช่องทางการขาย

 • Call Center 02-200-7000
 • E-commerce: www.thaivivat.co.th
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก