ซื้อเลย

โปรโมชัน อัพเกรดแพ็ก – June 2021
ลูกค้าเดิม ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ที่ปรับแผนความคุ้มครองตามเงื่อนไข

รับทันที! E-Coupon Tesco Lotus แทนเงินสดสูงสุด 300 บาท
ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2564

ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : อัพเกรดแพ็ก – June 2021

ระยะเวลา: 1 - 30 มิถุนายน 2564
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต่ออายุกรมธรรม์ และชำระเบี้ย ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 กด 1 และ แอปพลิเคชัน Thaivivat หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th ตามเงื่อนไข โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ต่ออายุ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   • รับ E-Coupon Tesco Lotus เมื่อต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้
   แพ็กเกจเดิม แพ็กเกจ ต่ออายุ รับ E-Coupon Tesco Lotus
   1,3,4,6 เดือน 12 เดือน มูลค่า 300 บาท
   12 เดือน 12 เดือน มูลค่า 300 บาท
   1,3,4 เดือน 6 เดือน มูลค่า 100 บาท
   1,3 เดือน 4 เดือน มูลค่า 100 บาท

  • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ E-Coupon Tesco Lotus ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat Motor ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64 โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับ E-Coupon Tesco Lotus ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ
   • E-Coupon Tesco Lotus เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรซื้อสินค้าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า E-Coupon Tesco Lotus ที่ได้รับ หากซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่า E-Coupon Tesco Lotus ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้
   • หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ E-Coupon Tesco Lotus ติดต่อได้ที่ Call Center Tesco Lotus โทร.1712
  • เมื่อกด “ยืนยัน” รับ E-Coupon Tesco Lotus แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของรางวัล และถือว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว
  • เมื่อกด “ยืนยัน” รับ E-Coupon Tesco Lotus แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส E-Coupon ได้ ไม่ว่าจะนำ E-Coupon ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องคืนเงินตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับให้กับบริษัทฯ โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักมูลค่าของรางวัลจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกัน เนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • E-Coupon Tesco Lotus ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 ที่ร้าน Tesco Lotus ทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  • กรณีไม่ได้ใช้ E-Coupon Tesco Lotus ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
  • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเมื่อต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package ชั้น1 ชั้น2+ และชั้น3+ แพ็กเกจ 4 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • ช่องทางการขาย
  • 1. Call Center 02-200-7000 กด *1
  • 2. Application Thaivivat Motor
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก