ประกันภัยไทยวิวัฒน์​ 70 ปี แห่งนวัตกรรมที่ คิดเผื่อเพื่อคุณ​
สร้างสรรค์นวัตกรรมประกันภัย ในทุกยุคสมัย พัฒนาต่อเนื่องมาตลอด 70 ปี​ เพื่อเป้าหมายในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงและลดความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน ของคนไทย​จากนี้และต่อไปยังคงพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้การประกันภัยไทยอย่างไม่หยุดยั้ง​
ร่วมบริจาค
โครงการประกวด
สิทธิพิเศษ
70 ปี ประกันภัยไทยวิวัฒน์​
สรุปยอดบริจาคของ ประกันภัยไทยวิวัฒน์
1 ก.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
ยอดบริจาค
บาท
มอบให้กับ
* เฉพาะเบี้ยประกันภัยที่ซื้อผ่านข่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thaivivat ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต
สร้างโอกาส ให้เด็กและเยาวชน ด้านการศึกษาและการแพทย์​ สร้างการมี ส่วนร่วมของคนในสังคม​ ขยายผล และต่อยอด อย่างยั่งยืน
Caring is Giving​
#ให้ด้วยใจให้ด้วยรัก​ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สมทบทุน 70 สตางค์ ต่อเบี้ยประกันภัย 70 บาท* เพื่อบริจาคให้แก่ หน่วยงานส่งเสริมเด็ก เยาวชน และด้านสาธารณสุข ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้ โดยแชร์กิจกรรมลงบนโซเชียลของคุณ ​วันนี้ - 31 ธ.ค.64​
การประกวดโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการประกันภัย​ ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวม
100,000 บาท
พร้อมฝึกประสบการณ์ทำงานกับ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำ InsurTech​
ในโอกาสครบรอบ 70 ปี บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสครั้งสำคัญให้นิสิตนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย กับการประกวดแนวคิดนวัตกรรมภาย ใต้โจทย์
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการประกันภัย”
“นวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย”
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ด้านการประกันภัยให้แก่ เยาวชน นิสิต นักศึกษา
 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรมประกันภัยอย่างสร้างสรรค์ ​
 3. ​เพื่อให้เกิดแนวคิดโครงการด้านนวัตกรรมประกันภัย ที่สามารถต่อยอดเป็นโครงการที่ช่วยจัดการความเสี่ยงให้กับสังคมไทยได้จริง
รูปแบบโครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021​
 • รอบที่ 1​ : รับสมัครและส่ง Proposal แนวคิดโครงการนวัตกรรม​​
 • รอบที่ 2​ : เข้าร่วม Online Workshop ​และ พัฒนา Proposal แนวคิดโครงการ​ จำนวน 20 ทีม​​
 • รอบสุดท้าย : ​นำเสนอแนวคิดโครงการ และ ตัดสินการประกวด​ จำนวน 10 ทีม​
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม​​โครงการ
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า​
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-5 คน
 • สมาชิกในทีมสามารถต่างชั้นปีคณะและสาขาวิชาได้​
 • ผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีมและสมาชิกให้ครบถ้วนพร้อมให้ข้อมูลในการสมัครที่เป็นจริงเท่านั้น​
 • ผลงานแนวคิดโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหรือทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นมาก่อน
 • ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ​​
รางวัลผู้ชนะโครงการ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1-3 โล่รางวัล และ ทุนการศึกษารวมมูลค่า 100,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
 • รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท
 • สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยไทย
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
 • รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยไทย
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
 • รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • สิทธิ์ในการร่วมฝึกประสบการณ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยไทย
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
 • โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ ทุนประกัน 10,000 บาท
เกณฑ์การตัดสิน​​​
 • แนวคิดด้านนวัตกรรม
 • ความสอดคล้องกับการประกันภัย
 • ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้
 • ความคิดสร้างสรรค์
25 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
เงื่อนไขการตัดสิน
 • เข้าร่วมการแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมบูรณ์ตามที่กำหนด คณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ​
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ จะมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ​
 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานจากการนำเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา โดยการพิจารณาการนำเสนอโครงการจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด 
คำแนะนำ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัคร​ คลิกที่นี่
 2. ผู้สมัครต้องส่งแนวคิดโครงการภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์กับการประกันภัย” โดย แนวคิดโครงการที่นำเสนอนั้น ต้องมีแนวคิดนวัตกรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง ดังนี้
  • ด้าน IoT (Internet of Things)
  • ด้าน AI (Artificial intelligence)
  • ด้าน Big Data
 3. ทีมผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ และ Template สำหรับการส่งผลงานได้ ที่นี่
 4. ระบุข้อมูลแนวคิดโครงการให้ครบแต่ละหัวข้อ และบันทึกไฟล์เป็น PDF (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
 5. ตั้งชื่อไฟล์ “ผลงานสมัครเข้าร่วม THAIVIVAT INNOVATION AWARDS 2021 - ชื่อทีม”
 6. กรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์แนวคิดโครงการ คลิกที่นี่
สมัครและส่งผลงาน ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครผ่านเข้ารอบจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
กำหนดการ​
กิจกรรม
วันที่
การรับสมัครและส่งแนว คิดโครงการ รอบที่ 1
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้า รอบที่ 2 จำนวน 20 ทีม
21 ต.ค. 64
เข้าร่วม Workshop
25 - 28 ต.ค. 64
พัฒนาแนวคิดโครงการ และส่งผลงาน
26 ต.ค. - 12 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้า รอบ Final
22 พ.ย. 64
นำเสนอผลงาน Final และประกาศผลผู้ชนะ
1 ธ.ค. 64
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1231 ต่อ 4057​ อีเมล : marketing-group@thaivivat.co.th
ยกขบวน สิทธิพิเศษฉลอง 70 ปี
มอบสิทธิพิเศษมากมายจากแบรนด์ชั้นนำ ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat
ดาวน์โหลดเลย​ แอป Thaivivat​
เพื่อประสบการณ์ใหม่ บริการด้าน ประกันภัย​ ไม่พลาดการแจ้งเตือนที่ สำคัญของกรมธรรม์​ พร้อมรับ สิทธิพิเศษมากมาย จาก ประกันภัยไทยวิวัฒน์​
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ใบอนุญาติเลขที่
8/2516
ช่องทางการชำระเงิน
visa-logomastercard-logojcb-logoqr-logo
มาตรฐานการรับรอง
dbd-logokpk-logokrang-logo
ติดต่อเรา
fb-logomail-logophone-logo
@2020 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์